Saturday, 18 July 2015 11:32

የኢንተርኔት ጌሞች - ለልጆችዎ!

Written by 
Rate this item
(16 votes)

  ወቅቱ ክረምት ነው፡፡ ልጆች የዓመቱ ትምህርታቸውን አጠናቀው እረፍት የሚያደርጉበት ጊዜ፡፡  በዚህ የክረምት ወቅት ልጆች እንደየአካባቢያቸው፣ እንደየቤታቸውና እንደየልማዳቸው የእረፍቱን ጊዜ የሚያሳልፉባቸው መዝናኛዎች አሏቸው፡፡
በአሁኑ ጊዜ እንደ አዲስ አበባ ባሉ ከተሞች በስፋት እየተለመዱ ከመጡ የልጆች መዝናኛዎች መካከል ፊልሞች፣ ጌሞችና ፕሌይ ስቴሽኖች ይጠቀሳሉ፡፡
በተለይ የተለያዩ ጌሞችን ከኢንተርኔት በቀጥታ በመውሰድ ልጆች በስልኮች፣ በላፕቶፖችና በቲቪ ስክሪኖች ጭምር እንዲጫወቱበት ማድረግ እየተለመደ መጥቷል፡፡
ይሁን እንጂ እነዚህ ጌሞች ከመዝናኛነት ባለፈ ልጆችም ትምህርት የሚያገኙባቸው እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ለልጆችዎ የሚመርጧቸው ጌሞች ቀለል ባለ መልኩ ህፃናት እየተዝናኑ እንዲማሩባቸው ሆነው የተዘጋጁ ሊሆኑ ይገባል። ለህፃናት በሚመች መልኩ የተሰሩና ህጸናትን እያዝናኑ ለመማር ያስችላሉ የሚባሉ ጌሞችን ከያዙ ድረ-ገፆች መካከል ጥቂቶቹን እነሆ፡-
Learning games for kids
በዚህ ዌብሳይት ላይ ያሉት ጌሞች በተለያዩ ዝርዝር ጉዳዮች የተከፋፈሉ ናቸው
Educational songs and videos
የህፃናት መዝሙሮችንና ሳይንስና ምርምር ነክ የሆኑ ነገሮችን ቀለል ባለ ሁኔታ የሚያስረዱና ዝግ ባለ እንቅስቃሴ የተዘጋጁ ቪዲዮዎች የሚገኙበት ክፍል ነው፡፡    
Health games
ልጆች ስለ አለርጂክ፣ ስለ ጥርስ ጤና አጠባበቅ፣ ስለ ጤናማ ሰውነት አቋም እንዲያውቁ የሚያግዙ መረጃዎችን በአዝናኝ መንገድ ያቀርባል፡፡  
Maths games
ልጆች በጨዋታ መልክ ስለ ሂሳብ ጠቃሚ ዕውቀቶችን የሚገበዩበትና የሂሳብ ችሎታቸውን የሚያሻሽሉበት ጌሞችን የያዘ ክፍል ነው፡፡
Geography games
ልጆች የተለያዩ የዓለም ክፍሎችን እንዲያውቁ የሚረዱ ጌሞች የተካተቱበት ነው፡፡
Science games
በእንስሳት፣ በተፈጥሮና፣ በህዋ ላይ ባሉ ሳይንሳዊ እውነታዎች ላይ ተመስርተው የተሰሩና ለልጆች መሠረታዊ ዕውቀትን የሚያስጨብጡ ጌሞች ያሉበት ነው፡፡
Keyboarding games
ልጆች በኮምፒዩተር የመፃፍ ችሎታቸውን እንዲሁም የቋንቋ ዕውቀታቸውን ለማዳበር የሚያስችላቸውና ጥሩ ክህሎትን የሚጨብጡበት ጌሞች የሚገኙበት ክፍል ነው፡፡
Miscellaneous games  
እኒህ ልጆችን እያዝናኑ የሚያስተምሩ ልዩ ልዩ ጨዋታዎችን ያካተቱ ጌሞች ናቸው፡፡
Pre-school games  
በአፀደ ህፃናት ደረጃ ላይ ያሉ ህፃናትን እያዝናኑ የሚያስተምሩ ጌሞች ይገኙባቸዋል፡፡
ወላጆች፡- ልጆቻችሁ አልባሌ ፊልሞችን እያዩ ጊዜያቸውን ከሚያጠፉ እንዲህ ዓይነት ጌሞችን በመጫን፣ የእረፍት ጊዜያቸውን የትምህርትና የመዝናናት ብታደርጉላቸው አይሻልም?! 

Read 6319 times