Saturday, 28 December 2019 13:49

የዘላለም ጥግ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

• እውነተኛ ጀግና ማለት የራሱን ንዴትና ጥላቻ የሚያሸንፍ ነው፡፡
   ዳላይ ላማ
• ለራስህ ብቻ የምትጨነቅ ከሆነ ጀግና ልትሆን አትችልም፡፡
   The Lego Batman (ፊልም)
• ጀግና፤ ሽሽትን የሚፈራ ሰው ነው፡፡
   የእንግሊዞች አባባል
• ጀግና ራሱን ይፈጥራል፤ ዝነኛ በሚዲያ ይፈጠራል፡፡
   ዳንኤል ጄ.ቡርስቲን
• ጀግኖችህን ንገረኝና ህይወትህ እንዴት እንደሚጠናቀቅ እነግርሃለሁ፡፡
   ዋረን በፌ
• ጀግና፤ ጀግና የሚሆነው በጀገነ ዓለም ውስጥ ነው፡፡
   ናትናኤል ሃውቶርን
• ሁላችንም የራሳችን ታሪክ ጀግኖች ነን፡፡
   ማይክል ፎክስ
• ሳይፈሩ ጀግና መሆን አይቻልም፡፡
   ጆርጅ በርናርድ
• በሕይወት ስትኖር የራስህ ጀግና መሆን አለብህ፡፡
   ዣኔት ዊንተርሰን
• ቀኑን ሙሉ የሚሰሩ እናቶች - እውነተኛ ጀግኖች ናቸው፡፡
   ኬቲ ዊንስሌት

Read 788 times