Sunday, 03 October 2021 18:23

የስኬት ጥግ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ህልም በአንዳች ተዓምር እውን አይሆንም፤ ትጋት ቁርጠኝነትና  ላብን ይጠይቃል፡፡
ኮሊን ፖውል
ስኬትህም ሆነ  ደስታህ ያለው በእጅህ ላይ ነው፡፡
ሔለን ከለር
ስኬት ፈጽሞ የአጋጣሚ ጉዳይ አይደለም፡፡
ጃክ ዶርሴይ
ልታልመው ከቻልክ፣ መተግበር አይሳንህም፡፡
ዋልት ዲዝኒ
ስኬት ጉዞ ወይም ሂደት እንጂ መዳረሻ አይደለም፡፡
አርተር አሼ
ስኬት መቀዳጅት የምትሻ ከሆነ፤ ህልምህን ፈጽሞ አትጠራጠረው፡፡
ሪያን ዲ ሶውዛ
ስኬት የሚጣፍጠው ከሌሎች ጋር ሲጋሩት ነው፡፡
ሆርድ ሹልትዝ
ዝናና ስኬትን አታምታታ፡፡ ማዶና አንዷ ናት፤ ሔለን ከለር ደሞ ሌላዋ፡፡
ኢርማ ቦምቤክ
ስኬት ወዳንተ አይመጣም፤ አንተ እሱ ወዳለበት ትሄዳለህ እንጂ፡፡
ያልታወቀ ሰው

Read 270 times