Sunday, 17 September 2023 21:27

(አለ) መታደል እና ልብ

Written by 
Rate this item
(17 votes)

የግጥም ጥግ

            (አለ) መታደል እና ልብ

 ከሕይወት ሎተሪ
በቆረጥሽው እጣ
ያሸነፍሽው ንብረት
ልቤ ሆኖ ወጣ፡፡
… መታደልሽ፡፡
****
ነው ብለው ሰጡኝ ቁልፍ
የልቧ መክፈቻ
ብሞክረው እምቢ አለኝ
ዝጎ እንደሆነ እንጃ፡፡
… አለመታደሌ፡፡
****
የጅብ ችኩል ተረት
በእሷ ደረሰና
ደረት ኪሴ ገባች
ልቤን ተወችና፡፡
… አለመታደሏ፡፡
****
ሥጋዬን እንደጮማ
ከበር አስቀምጬ
ልቧን እንደ መቅደስ
በነፍሴ ረግጬ
በእድሏ ፀናፅል
በልቤ ከበሮ
በፍቅሯ በገና
ሀሴት ተደርድሮ
በገደል ሳይሆን
ያዜምኩላት ዜማ
በሰማይ ማሚቱ
ህዋ ላይ ተሰማ
… መታደላችን!
(ሳምሶን ጌታቸው)Read 1224 times