Saturday, 30 March 2024 21:09

"ልጄስ"ተከታታይ ድራማ በቅርቡ ይጀምራል!

Written by 
Rate this item
(0 votes)


ይህ ተከታታይ ድራማ 42 ክፍሎች ያሉት ሲሆን በሳምንት ሁለት ቀናት ማለትም ቅዳሜና እሁድ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ለተመልካቾች ይቀርባል።

Read 310 times