Administrator

Administrator

በኢትዮጵያ በአንድ ቀን የ28 ሰዎች ህይወት አለፈ! ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገው 7,607 የላብራቶሪ ምርመራ 707 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ የ28 ሰዎች ህይወት አልፏል። በተጨማሪ በትላንትናው ዕለት 406 ሰዎች አገግመዋል።

Saturday, 01 August 2020 13:27

የግጥም ጥግ

ሲከፋው፤
ከተማም እንደ ሰው ልጅ መልክ
የታመቀ ህመም ግርዶሽ
በበሩ ድባብ ይጥላል
የተነከረ ከል ሸማ
የጠቆረ ማቅ ይለብሳል
ፅልመት ፀሐዩን ያደምቃል
ሲቃጠል ብርሃን አይሰጥም
ሲጋይ መቀት አይወልድም
እንደ በረዶ ክምር
አጥንት ያቀዘቅዛል
የደም ዝውውር አግዶ
የስትንፋስ ሂደት ይዘጋል
    አንድ ባንድ የተካበው ካብ
    በቅፅበት ግፊት ተንዶ
    በበቀል ክብሪት ይጫራል፡፡
ያልተቀመረ ብሶት ጎርፍ
አይኑን ጨፍኖ ይነዳል
የጊዜን ምልክት ሳያይ
የዘመኑን ስልት ሳያጤን
የመፍትሄ ክር ይበጥሳል፡፡
    ሃሳብን ከሰው የማይለይ
    በእስትንፋስ የማይፀገይ
    ችግኝ ይኮተኩታል፡፡
ከበደች ተክለአብ
እንደ አውሮጳ አቆጣጠር ጁላይ 2020

Saturday, 01 August 2020 13:28

የግጥም ጥግ

 ሞት  ማስደንገጥ ሲያቅተው
ሞት ማስደንገጥ ሲያቅተው
ያን ጊዜ ነው
ምን መሆኔን የማላውቀው፡፡
    ነፍስ ነስጋ ስትለይ
    ተመልሳ ላትከተት
    የእንቁላል ዘመኑን አልፎ
    ሰብሮ እንደወጣ ነፍሳት
    እንኳን በግፍ ተሰርቃ
    እንደሷ ሕይወት ባዘለ
    በመሰሏ እጅ ተነጥቃ
    በእንቅልፍ ዓለም እንኳን
    ጀንበር ሲጠባ ባታይ
    ለወትሮው
    የቋሚው የውስጥ ለቅሶ
    የኗሪው የውስጥ ብካይ
    በቋሚው ውስጥ ነፍስ እንዳለ
    የሚያሳይ ምልክት ነበር
    ሰውን እንደ ሰው ሲያከብር
ምክንያት ለማዳን እንጂ
ጥብቅናው ለሞት ከሆነ
ልቤ
ህልፈት ካደነደነው
ነፍስ ሲጠፋ ካላዘነ
ማልቀስ ያለብኝ ለኔ ነው
በውስጤ ሕይወት ለሞተው
የፍትህ ዘር ለማልዘራው
የሰው ሞት ካደነደነኝ
ማልቀስ ያለብኝ ለኔ ነው፡፡
ከበደች ተክለአብ
እንደ አውሮጳ አቆጣጠር ጁላይ 2020


Saturday, 01 August 2020 13:26

ጥንዶች ሆይ!

  - በጥንካሬዎቻችሁ ላይ አተኩሩ
    - አንዳንድ ጉዳዮችን በጋራ ከውኑ
    - መሳሳቅና መጨዋወትን ተለማመዱ
    - ለአጋራችሁ ማራኪ ሁኑ
    - አንዳንዴ ብትነታረኩ ችግር የለውም
    - በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ተደናነቁ
    - ሁሌም ተደማመጡ
    - የአጋራችሁን ምርጫና ውሳኔ አክብሩ
    - “እወድሃለሁ”፣ “እወድሻለሁ” ተባባሉ

Saturday, 01 August 2020 13:24

የልጆች ጥግ

  ውድ ወላጆች ሆይ!!
ለልጆቻችሁ ጊዜ ስጡ
ከልጆቻችሁ ጋር ጥልቅ ግንኙነትና ቅርብ ትውውቅ መስርቱ፡፡ በየዕለቱ ከልጆቻችሁ ጋር የምታሳልፉት በቂ ጊዜ ይኑራችሁ፡፡ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ በመቀመጣቸው ብቻ ግን ከልጆቻቸው ጋር በቂ ጊዜ እያሳለፉ ነው ማለት አይደለም፡፡ ልጆች በየራሳቸው ጨዋታ ተወጥረው፣ ወላጆችም ኮምፒዩተራቸው ላይ ተደፍተው ኢ-ሜይል የሚመለከቱ ወይም ኢንተርኔት የሚበረብሩ ከሆነ አንድ ላይ ናቸው ማለት አይቻልም፡፡
ወላጆች፤ ከልጆቻችሁ ጋር የጨዋታ ጊዜ ይኑራችሁ፡፡ መሬት ላይ አብራችኋቸው እየተንከባለላችሁ ተጫወቱ፤ ተላፉ፤ ተቀላለዱ፤ ተረት ንገሯቸው፤ እንቆቅልሽ ጠይቋቸው፤ መጻሕፍትም አንብቡላቸው፡፡ ስለ ት/ቤት ጓደኞቻቸው ጠይቋቸው፡፡ ስለ ት/ቤታቸው ወይም አስተማሪዎቻቸው ምን እንደሚያስቡና እንደሚሰማቸው ለማወቅ ሞክሩ፡፡  
አድማሳቸውን አስፉላቸው
ለልጆቻችሁ ከቤተሰቦቻቸው ወይም ከቅርብ ጓደኞቻቸው ውጭ ያለውን ዓለም አስተዋውቋቸው፡፡ የብሔር፣ ፆታ፣ ሃይማኖትና ባህል ልዩነቶችን እንዲቀበሉና እንዲያከብሩ አስተምሯቸው፡፡
በሌሎች የዓለም ክፍሎች ስለሚገኙ ሥፍራዎች፣ ባህሎች… ልማዶች… የአኗኗር ዘይቤዎች ዕውቀትና ግንዛቤ ይኖራቸው ዘንድ አስተምሯቸው፤ ንገሯቸው፡፡ ይህን በማድረጋችሁም የዕይታ አድማሳቸውን ታሰፉላችኋላችሁ፡፡
በተግባር አሳይዋቸው  
ልጆቻችሁ እንዲሆኑ የምትሹትን በቃል ወይም በምክር መልክ ከመንገር ይልቅ ሆናችሁ አሳይዋቸው፡፡ ለምሳሌ ደግነትን፣ ትህትናን፣ አክብሮትን፣ ሃቀኝነትን ጨዋነትን ወዘተ--- በዕለት ተዕለት ህይወታችሁ እየሆናችሁና እየኖራችሁ አስተምሯቸው::
የቤት ሠራተኛዋን ወይም ሞግዚቷን በትህትና በማናገር፣ የተቸገረን በመርዳት፣ ለታላላቆች አክብሮት በማሳየት ወዘተ--በበጐ ሥነምግባር ልትቀርጿቸው ትችላላችሁ፡፡ ልጆቻችሁ እንዲሆኑ የምትሹትን ሆናችሁ ማሳየት ወይም ማስተማር አንድ ነገር ነው::
በሌላ በኩል፤ በልጆቻችሁ መሃል ስለ ልዩነትና ጥላቻ ማውራት፣ እንዲሁም ሃሜትና ክፉ ቃላትን መወርወር የልጆች ባህርይ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራልና ከዚህ ድርጊት ተቆጠቡ፡፡
የማድነቅ ፋይዳ  
ለልጆቻችሁ አቅማቸውን የሚመጥን ሥራ ሰጥታችሁ በአግባቡ ሰርተው ግዴታቸውን ከተወጡ፣ ሳትሰትቱ  በወጉ አድንቋቸው፡፡
ከተቻለም ሸልሟቸው:: በተጨማሪ፤ በትምህርታቸው ወይም በጂምናስቲክ አሊያም ደግሞ በተሰጥኦ ውድድር ግሩም ውጤት ሲያመጡም አድናቆታችሁን ከመቸር ወደ ኋላ አትበሉ:: ከአድናቆትም ባሻገር እንደ ማበረታቻ ሽልማት አበርክቱላቸው::
(ሽልማቱ ምንም ሊሆን ይችላል) ዋናው ቁምነገር ልጆቹ ለጉብዝናቸው ዕውቅና ለመስጠት የተበረከተላቸው መሆኑን መገንዘባቸው ነው፡፡ ልጆች፤ እየተደነቁና እየተመሰገኑ ካደጉ፤ እነሱም  በተራቸው አድናቂና አመስጋኝ ይሆናሉ፡፡


Page 2 of 487